2014 (Civil Law) Bar Exam Questions: Question 2

[Answer/discuss the question below. Or see 2014 bar exam Civil Law Instructions; 2014 Labor Law essay and multiple choice Questions12345678910121314151617181920212223242526272829 and 30; See also 2014 Bar Exam: Information, Discussions, Tips, Questions and Results]

II.

Crispin died testate and was survived by Alex and Josine, his children from his first wife; Rene and Ruby, his children from his second wife; and Allan, Bea, and Cheska, his children from his third wife.

One important provision in his will reads as follows:

“Ang lupa at bahay sa Lungsod ng Maynila ay ililipat at ilalagay sa pangalan nila Alex at Rene hindi bilang pamana ko sa kanila kundi upang pamahalaan at pangalagaan lamang nila at nang ang sinuman sa aking mga anak, sampu ng aking mga apo at

Civil Law – Bar Exams 2014 – Final 4

kaapuapuhan ko sa habang panahon, ay may tutuluyan kung magnanais na mag-aral sa Maynila o sa kalapit na mga lungsod.”

Is the provision valid? (4%)

14 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *